Винова лоза

Винова лоза

Лозарите и винарите се соочуваат со бројни предизвици кое се протегаат од економски па до појава на нови сериозни штетници и болести.

Syngenta активно развива и предлага на пазарот целосни програми за заштита на виновата лоза со чија соодветна употреба гарантира комплетна заштита

и им овозможува на лозарите да ја насочуваат својата енергија кон винарството и пласманот

Услов за успешна заштита на виновата лоза се бројни фактори, меѓу кои најважно е познавањето на штетните организми, следењето на временските услови (а со тоа и појавата и развојот на болестите и штетниците), како и навремено делување со правилен избор на средства за заштита на растенијата.