Nordox 75 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Составот:
750 g/kg
Бакар во форма на бакар оксихлорид
Формулација:
Водорастворливи гранули WG