Nordox 75 WG

Active

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Составот:
750 g/kg
copper oxyde
Формулација:
Водорастворливи гранули WG