Dynali

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1445 од 22.04.2015.
Составот:
60 g/l
difenoconazol
30 g/l
ciflufenemid
Формулација:
Растворливи концентрат (DC)