Семенска програма


Нашите производи гарантираат деказемјоделците можат да произведуваатповеќе храна на постојните земјоделски површини и да ги намалат трошоците во случај на појава на штетници, болести и плевел.

Пченица

Принос и квалитет

Сончоглед

Лидер на секое место

Пченка

Стандардно најдобари