Thiovit Jet

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-867 од 22.01.2014. и 17-510 од 3.07.2015.
Составот:
800 g/kg
sulfur
Формулација:
Водорастворливи гранули WG