Thiovit Jet

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Составот:
800 g/kg
sulfur
Формулација:
Водорастворливи гранули WG