Ridomil Gold Combi 45 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1278 од 29.12.2014.
Составот:
50 g/kg
metalaxyl-m
400 g/kg
folpet
Формулација:
Водорастворливи гранули WG