Chorus 50 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1449 од 1.04.2015.
Составот:
500 g/kg
cyprodinil
Формулација:
Водорастворливи гранули WG