Topas 100 EC

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1015 од 12.12.2014. и 17-511 од 3.07.2015.
Составот:
100 g/l
penconazole
Формулација:
Kонцентрирана емулзија ( EC )