Ortiva Top

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1442 од 16.04.2015.
Составот:
200 g/l
azoxystrobin
125 g/l
difenoconazole
Формулација:
Kонцентрирана суспензија ( SC )