Score 250 EC

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1109 од 27.10.2014.
Составот:
250 g/l
difenoconazole
Формулација:
Kонцентрирана емулзија ( EC )