Quadris

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1104 од 3.11.2014.
Составот:
250 g/l
azoxystrobin
Формулација:
Kонцентрирана суспензија ( SC )