Ampexio

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Составот:
250 g/kg
mandipropamid
240 g/kg
zoksamid
Формулација:
Водорастворливи гранули (WG)