Switch 62,5 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1152 од 22.12.2014.
Составот:
375 g/kg
cyprodinil
250 g/kg
fludioxonil
Формулација:
Водорастворливи гранули WG