Comprantol Duo

Фунгицид

Составот:
245 g/kg
Бакар во форма на бакар оксихлорид
244 g/kg
Бакар во форма на бакар хидроксид