Mamston F1: семе домат


Хибрид со силно развиена вегетативна маса и одлична изедначеност на плодовите. Плодовите се со светло розева боjа и со одличен вкус. Растението е силно и толерантно на вируси (TYLCV). Хибрид по-годен за подолго производство. Лесно поднесува стресни услови, пред се силно сонце, поради мокниот коренов систем и средно-долгите интернодии.


Отпорност:

HRFf: A-EЛисна мувла кај доматот
HRFol: 0-1Вертицилиозно венеење
HRVa, VdВертицилиозно венеење
HRTMV: 0Мозаик на тутунот
HRToMV: 0-2 
IRTYLCVЖолто свиткување на лисjата 

Други хибриди домати

Семе домат Grumira од Syngenta.

Grumira F1

Црвен биф
300 г

Семе домат Paronset од Syngenta.

Paronset F1

Црвен стандард
180 - 200 г

Семе домат Bobcat од Syngenta.

Bobcat F1

Црвен биф
200 - 300 г