Grumira F1: семе домат


Хибрид за одгледување како прва и втора култура со многу мал кочан во внатрешноста и има 5-6 комори (прегради). Оптимален сооднос помеѓу генеративен и вегетативен раст. Плодот брзо ја достигнува зрелоста за берба и е одличен за продажба. Не бара посебни услови за одгледување и е погоден за транспорт.


Семе домат Grumira од Syngenta.
Семе домат Grumira од Syngenta.
Семе домат Grumira од Syngenta.


Отпорност:

HRFf: A-EЛисна мувла кај доматот
HRFol: 0-1Вертицилиозно венеење
HRFor Вертицилиозно венеење
HRVa, VdВертицилиозно венеење
HRMa, Mi, MjНематоди
HRTMV: 0Мозаик на тутунот
HRToMV: 0-2 

Други хибриди домати

Семе домат Mamston од Syngenta.

Mamston F1

Розов биф
180 - 220 г

Семе домат Paronset од Syngenta.

Paronset F1

Црвен стандард
180 - 200 г

Семе домат Bobcat од Syngenta.

Bobcat F1

Црвен биф
200 - 300 г