Paronset F1: семе домат


Хибирид отпорен на многу опасен вирус кој ги напаѓа доматите (TSWV Tomato spotted wilt virus).Има силен раст благодарение на силниот коренов систем. Одгледување во лето посебно за касно есенско производство во заштитени простори. Интернодиите се средно долги, листовите добро ги покриваат плодовите. Плодовите се тврди, меснати со интензивна црвена боја и издржуваат транспорт.


Отпорност:

HRFol: 1, 2Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici  
HRToMV: 0-2Tomato mosaic tobamovirus 
HRTSWVTomato spotted wilt tospovirusБронзавост на доматите
HRVVerticilium wiltВертицилиозно венеење 

Други хибриди домати

Семе домат Mamston од Syngenta.

Mamston F1

Розов биф
180 - 220 г

Семе домат Grumira од Syngenta.

Grumira F1

Црвен биф
300 г

Семе домат Bobcat од Syngenta.

Bobcat F1

Црвен биф
200 - 300 г