Pasamonte F1: семе корнишон


Ран брадавичест партенокарпен корнишон за одгледување во текот на летото во пластеници и на от-ворено поле. Силен буен раст и одлично оплодување – висок степен на партенокарпија. Плодовите се тенки, цилиндрични, средно зелени и цврсти. Отпорен на краставост, пепелница и вирусен мозаик на краставица.


Отпорност:

HRCCuCladosporium cucumerinumБактериска пламеница
IRPxPodosphaeria xanthii Пепелница
IRCMVCucumber mosaic virusМузаичен вирус каj краставица

Хибриди краставици

Семе долга краставица Achilleas од Syngenta.

Achilleas F1

НОВО
Пролет
30 - 35 см

Семе долга краставица Balder од Syngenta.

Balder F1

Есен, зима
29 - 32 см

Семе долга краставица Palermo од Syngenta.

Palermo F1

Пролет
32- 34 см