Maxim Extra 050 FS

Средства за третирање на семе

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-349/2 од 11.03.2011. и 17-933 од 19.06.2014.
Составот:
25 g/l
difenoconazole
25 g/l
fludioxonil
Формулација:
Kонцентрирана суспензија за третман семе (FS).