Divident Formula M

Средства за третирање на семе

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number:
17-1112 од 24.12.2014.
Составот:
30 г/л
difenoconazol
Формулација:
Концентрирана суспензија за третирање на семе ( FS )