Pruktor Cemes F1 семе зелка

Добро позната средно рана зелка за свежа потрошувачка и за киселење. Листовите се сиво зелени со изразена восочна превлака. Внатрешниот кочан достигнува до една третина од главицата, надвореш-ниот струк е низок. Одлично се чува на поле (главите не пукаат) што осигурува доволно долг период за берба и продажба. Доста добро поднесува екстензивно производство со минимално вложување.


Отпорност:

HRFoc: 1Фузариум

Семе хибриди зелки

Kevin

52 - 55 денови
1,2 - 1,5 кг

Klabishi

90 - 100 денови
2 - 4 кг

Greenland

Зелена зелка
1,5 - 2 кг